Zet de NPO subsidie in voor Eindexamensite


Eindexamensite is te bekostigen met geld van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Eindexamensite draagt op de volgende punten bij aan de interventies van de menukaart.


A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren: 
Uitbreiding onderwijs

 

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren:
Een-op-een-begeleiding
Individuele instructie
Instructie in kleine groepen
Directe instructie
Feedback
Technieken voor begijpend lezen

 

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen:
Metacognitie en zelfregulerend leren

 

F. Facilieteiten en randvoorwaarden:
Digitale technologie

 

Vragen? Neem contact op.

 

: